Суббота, 13.04.2024, 06:57
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS

Справочник Профессионала - Directory of professional  16+

НАШ ОПРОС
Просим Вас указать Вашу принадлежность к той или иной группе:
Всего ответов: 4881
Статистика
 
Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
 

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
Зарег. на сайте
Всего: 1230
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Проверенных: 968
Обычных юзеров: 260
Из них
Парней: 896
Девушек: 334
TwitPic
СЕЙЧАС читают:
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Охрана труда » Охрана труда Украина

Положення про роботу уповноваженого трудового колективу по охороні праці

Положення про роботу уповноваженого трудового колективу  по охороні праці

  

Затверджено загальними зборами трудового колективу

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  

1.1. Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності і видів їхньої діяльності для здійснення суспільного контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

  

1.2. Уповноважені трудового колективу  по охороні праці (далі - уповноважений з питань охорони праці) обираються простою більшістю голосів на загальних зборах колективу підприємства з числа досвідчених і ініціативних працівників на термін дії повноважень органа самоврядування трудового колективу. Уповноваженим з питань охорони праці може бути обраний працівник, що відповідно до посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних і нешкідливих умов праці.

  

1.3. Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу в залежності від конкретних умов виробництва і необхідності забезпечення безупинного суспільного контролю за станом безпеки й умові праці в кожнім виробничому підрозділі.

  

1.4. Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці відповідно до програми, розробленою службою охорони праці підприємства, погодженої з органом самоврядування трудового колективу і профспілкою (профспілками) і затвердженої керівником підприємства.

  

1.5. У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці. Законом України "Про підприємства в Україні", статутом підприємства і Положенням про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці підприємства.

  

1.6. Уповноважені з питань охорони праці виконують свої обов'язки, як правило, у процесі виробництва, безпосередньо на своїй ділянці, у своєму цеху, зміні, бригаді, ланці і т.п. У випадку залучення до перевірок стану безпеки й умов праці посадовими особами міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади, Державного нагляду і суспільного контролю за охороною праці уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором термін зі збереженням за ним середнього заробітку.

  

1.7. Власник за свій рахунок забезпечує уповноважених з питань охорони праці правилами, інструкціями, іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці.

  

1.8. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань охорони праці здійснює орган самоврядування трудового колективу, а також за згодою власника, трудового колективу і профспілки (профспілок) - служба охорони праці підприємства. Уповноважені з питань охорони праці співробітничають з комісією з питань охорони праці підприємства.

  

1.9. Уповноважений з питань охорони праці може бути одночасно і представником профспілки з цих питань.

  

1.10. Уповноважені з питань охорони праці при виконанні своїх функцій взаємодіють з керівниками відповідних структурних підрозділів, фахівцями служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, представниками профспілки (профспілок).

  

1.11. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу в рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, яким вони обрані.

  

1.12. Уповноважені з питань охорони праці за активну і сумлінну роботу, що сприяла попередженню травматизму, професійних захворювань і аварій, поліпшенню умов і безпеки праці на робочих місцях, можуть матеріально заохочуватися відповідно до статуту підприємства і колективним договором (угодою ).

  

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ обов'язки уповноважених з питань охорони праці

  

2.1.Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

  

2.1.1. відповідністю законодавству про охорону праці:

  

- умов праці на робочих місцях, безпеці технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, стану засобів колективного й індивідуального захисту, використовуваних працівниками, проходів, шляхів евакуації і запасних виходів, а також санітарно-побутових умов:

  

діючого режиму праці і відпочинку;

  

- використання праці жінок, неповнолітніх і інвалідів;

  

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням,  молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, організації питного режиму;

  

- пільг і компенсацій, наданих працівникам за роботу з важкими і шкідливими умовами праці;

  

відшкодування власником збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього  здоров'я чи заподіяння морального збитку;

  

- проведення навчання, інструктажів і перевірки знань працівників по охороні праці;

  

- проходження працівниками попереднього і періодичних медичних оглядів;

  

2.1.2. забезпеченням працівників інструкціями, положеннями про охорону праці, що діють у межах підприємства, і дотриманням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

  

2.1.3. своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням і обліком нещасливих випадків і професійних захворювань;

  

2.1.4. виконанням наказів, розпоряджень, заходів щодо питань охорони праці, у тому числі заходів щодо усунення причин нещасливих випадків, професійних захворювань і аварій, визначених в актах розслідування;

  

2.1.5. використанням фонду охорони праці підприємства по його призначенню;

  

2.1.6. наявністю і станом наочних засобів пропаганди й інформації з питань охорони праці на підприємстві.

  

2.2. Уповноважені з питань охорони праці негайно сповіщають майстра, бригадира і іншого керівника робіт про кожний нещасливий  випадок чи ушкодження здоров'я, що відбулися з рабітинком у процесі  роботи чи в зв'язку з нею, роблять допомогу потерпілим.

  

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

  

2.3.1. розробці розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді), комплексних заході щодо досягнення встановлених нормативів по охороні праці, усуненню причин, що приводять до нещасливих випадків і професійних захворювань;

  

2.3.2. роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць на їхню відповідність нормативним актам про охорону праці;

  

2.3.3. розслідуванні професійних захворювань і нещасливих випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки;

  

2.3.4. рішенні питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпіл від нещасливого випадку внаслідок невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці;

  

2.3.5. розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для  життя чи здоров'я  працівника чи навколишніх його людей і природного середовища, у випадку відмовлення працівника виконувати з цих причин доручену йому роботу;

  

2.3.6. розгляді, при необхідності, посадовими особами листів, заяв і скарг із питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

  

2.3.7. підготовці і проведенні суспільних оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

  

3. ПРАВА уповноважених з питань охорони праці

  

3.1. Уповноважені з питань охорони купа мають право:

  

3.1.1. безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, дотримання працівниками нормативних актів про охорону праці на об'єктах  підприємства чи виробничого підрозділу, колективом якого вони обрані;

  

3.1.2. вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду власником (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства) пропозиції по усуненню виявлених порушень нормативних актів про охорону праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

  

3.1.3. жадати від майстра, бригадира і іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у випадку створення загрози життю чи здоров'ю працюючих;

  

3.1.4. вносити пропозиції про залучення до відповідальності працівників, що порушують

нормативні акти про охорону праці;

  

3.1.5. брати участь у перевірках стану безпеки й умов праці, проведених посадовими особами органів державного нагляду і суспільного контролю за охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної і виконавчої влади;

  

3.1.6. бути обраним до складу комісії але питанням охорони праці підприємства:

  

3.1.7.бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в районних (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах.

  

4.ГАРАНТІЇ ПРАВ І ДІЯЛЬНОСТІ уповноважених з питань охорони праці

  

4.1. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з ініціативи  власника чи залучення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачаються колективним договором.

  

4.2. Особи, що перешкоджають діяльності уповноважених з питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

  

4.3. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у випадку незадовільного їхнього виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) його трудового колективу, що його обрав.Источник: http://otipb.ucoz.ru/publ/17
Категория: Охрана труда Украина | Добавил: otipb (03.06.2009) | Автор: otipb W
Просмотров: 6958 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.5/4
Всего комментариев: 1
05.03.2011
1. Chtets   [Материал]
Хороший реферат

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту

2

Новое в блогах