Суббота, 13.04.2024, 06:26
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS

Справочник Профессионала - Directory of professional  16+

НАШ ОПРОС
Просим Вас указать Вашу принадлежность к той или иной группе:
Всего ответов: 4881
Статистика
 
Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
 

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
Зарег. на сайте
Всего: 1230
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Проверенных: 968
Обычных юзеров: 260
Из них
Парней: 896
Девушек: 334
TwitPic
СЕЙЧАС читают:
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Охрана труда » Охрана труда Украина

Положення про систему управління ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Положення про систему управління

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

З метою удосконалення роботи Служби охорони праці   впроваджено Систему управління охороною праці.

   Очолює роботу з управління охороною праці  та несе безпосередню відповідальність за її  функціонування в цілому  керівник  підприємства, а в службах, на дільницях – керівники відповідних підрозділів і служб, відповідальні за стан умов та безпеку праці у підпорядкованих їм підрозділах.

  Основними завданнями служби охорони праці є:

·        Забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

·        Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та засобами колективного захисту;

·        Професійного добору виконавців робіт з підвищеною небезпекою, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

·        Вибору оптимальних режимів  праці і відпочинку працюючих;

Організаційно-методичне керівництво

  Організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів та функціональних служб з питань охорони праці, підготовку управлінських рішень та контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці.

  Порядок взаємодії осіб, які беруть участь в управлінні охороною праці, повинен забезпечувати виконання таких основних завдань:

Професійний добір для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з урахуванням стану здоров’я та психофізіологічних показників ( відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі).

 Відповідальність за проведення цих заходів покладаєтьсь на службу кадрів. Служба спільно із установою охорони здоров’я, службою охорони праці організує проведення медичних оглядів та психофізіологічної експертизи.

Навчання та пропаганду з питань охорони праці. Центром цих навчань та пропаганди є кабінет охорони праці сумісний з приміщенням для навчальних занять.

Відповідальність за своєчасність проведення навчань з питань охорони праці покладається на керівників структурних підрозділів, а організація навчання – на фахівця з технічного навчання.

Безпека обладнання, що експлуатується, забезпечується шляхом приведення його у відповідність до вимог системи стандартів безпеки праці (ССБП) та вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення ремонту та випробувань, удосконалення систем огороджувальних та запобіжних заходів.

Відповідальність за організацію цієї роботи покладається на Головного енергетика та Головного механіка. Відповідальність за безпечну експлуатацію цього обладнання покладається на керівників структурних підрозділів.

Безпека виробничих процесів забезпечується за рахунок:

А) відображення вимог безпеки праці у технологічних документах ( відповідно до ГОСТ 3.1120-83 «Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технической документации).

Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на відділ стандартизації та сертифікації.

Б) дотримання вимог охорони праці під час монтажу, ремонту та поточної експлуатації обладнання, забезпечення працюючих засобами колективного захисту.

Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів.

Безпека будівель та споруд, що експлуатуються, забезпечується завдяки своєчасному проведенню оглядів, ремонтів та реконструкцій.

Відповідальність за проведення цієї роботи покладається завідуючого господарством спільно зі службою охорони праці.

Забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці досягається за рахунок систематичного контролю стану виробничого середовища, загазованності, запиленості повітря робочої зони , рівнів шуму, вібрації, іонізованого та неіонізованого випромінювання, освітлення, температурного режиму тощо, паспортизації вентиляційних установок, їх своєчасного ремонту і чистки та проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Відповідальним   за проведення цієї роботи є керівник структурного підрозділу.

Наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Забезпечення здійснюється відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для даної галузі.

Відповідальність за забезпечення працівників ЗІЗ покладається на керівників структурних підрозділів.

Оптимальні режими праці та відпочинку.

Забезпечуються шляхом додержання режиму праці та відпочинку, проведення оздоровчих заходів щодо зниження нервово-емоційних навантажень.

Відповідальним   за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів спільно з фахівцем організації праці та заробітної плати.

Лікувально-профілактичне обслуговування.

Забезпечується за рахунок проведення періодичних медичних оглядів, обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат та проведення оздоровчих і профілактичних заходів.

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів спільно з установами охорони здоров’я та службою охорони праці.

Санітарно-побутове обслуговування.

Забезпечується через обладнання та належне утримання гардеробних, душових приміщень, туалетів, умивальників тощо.

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів.

Ідентифікація небезпеки

На підприємстві виготовляється текстильна продукція з використанням текстильних  і пакувальних матеріалів,  розкрійного, швейного, гладильного та пакувального обладнання. 

Ідентифікація небезпеки забезпечується шляхом аналізу причин та обставин нещасних випадків і професійних захворювань , виявлення невідповідності стану умов, безпеки праці та організації робіт чинним нормативно-правовим актам, визначення об’єктів підвищеної небезпеки, яким необхідно в першу чергу приділяти увагу.

  Обов’зковою умовою оцінки ризиків є наявність мінімально необхідної кількості показників, що характеризують стан умов та безпеки охорони праці.

  До цих показників належать:

Коефіцієнт частоти          

          Т × 1000

Кч =   ------------                                    Кч = 0

               N

де  Т – кількість нещасних випадків на виробництві за проаналізований період;

N – середньооблікова чисельність працюючих за проаналізований період, осіб;

Коефіцієнт тяжкості

           Д

Кт =   ---                                                  Кт = 0

           Т

де Д – загальне число днів непрацездатності за проаналізований період.

Коефіціент додержання працюючими інструкцій з охорони праці (Ко) , що розраховується як співвідношення між кількістю працюючих із додержанням інструкцій з охорони праці та загальною чисельністю працюючих на момент перевірки

          79

Ко  =   ---                                            Ко = 0,95

          83

Коєфіцієнт технічної безпеки обладнання ( Кбо ), що розраховується як співвідношення між кількістю визначених ССБП показників безпеки, яким відповідає обладнання, та загальною кількістю показників безпеки, визначених ССБП

            8

Кбо  =   ---                                            Кбо = 1

            8

Коєфіцієнт безпеки технологічних процесів ( Ктп ), що розраховується як співвідношення між кількістю технологічної документації, в якій відображено вимоги безпеки, до загальної кількості  технологічної документації

            52

Ктп  =   ---                                            Ктп = 1

            52

Коефіцієнт додержання допустимих рівнів шкідливих виробничих факторів ( Кс ), що розраховується як співвідношення між кількістю факторів, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам, та загальною кількістю таких факторів

            3

Кс  =   ---                                              Кс = 1

            3 

Коефіцієнт виконання планових робіт з охорони праці ( Кп ), що розраховується як співвідношення між кількістю фактично виконаних заходів та запланованими

            7

Кп  =   ---                                              Кп = 0,875

            8

Основною небезпекою на підприємстві може бути пожежа як наслідок  загоряння устаткування (обладнання) або матеріалів.

Планування робіт з охорони праці

Для систематичної ідентифікації небезпеки для здоров’я і безпеки персоналу, підвищення рівня безпеки на підставі вибраних пріорітетів розробляються слідуючі плани:

·        Комплексний план поліпшення умов та безпеки праці.

·        Річний (поточний) план заходів з охорони праці.

·        Квартальний (оперативний) план зоходів для структурних підрозділів.

Ці плани містять питання щодо підвищення стану умов та безпеки праці з урахуванням того, що фінансування витрат становлять на рівні 0,5%  від суми реалізованої продукції підприємства.

Система контролю СУОП

Система контролю СУОП забезпечує:

·        Ідентифікацію та реєстрацію аварій, нещасних випадків та професійних захворювань;

·        Додержання працюючими  вимог нормативно-правових актів;

·        Своєчасність проведення періодичних медичних оглядів, навчання та інструктажів з охорони праці;

·        Визначення обсягів шкідливих виробничих факторів;

·        Проведення необхідних якісних та кількісних оцінок стану умов та безпеки праці;

·        Проведення ідентифікації, діагностики, оглядів, випробувань об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Стимулювання діяльності структурних підрозділів

Для стимулювання діяльності структурних підрозділів, застосування дисциплінарно-виховних заходів до осіб, які допускають порушення нормативно-правових актів з охорони праці та положень СУОП:

Розробити та ввести систему матеріального та морального заохочення

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів.

Показники стану охорони праці у структурних підрозділах  розміщувати на спеціальному стенді «Охорона праці».

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається службу охорони праці.

Встановити скриньку для збору пропозицій  від працівників щодо покращення стану охорони праці

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається службу охорони праці.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділуИсточник: http://otipb.ucoz.ru/publ/17
Категория: Охрана труда Украина | Добавил: otipb (03.06.2009) | Автор: otipb W
Просмотров: 16678 | Рейтинг: 4.8/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту

2

Новое в блогах